Changelog

Versie 1.6.1

Ledenadministratie

 • De rechtenstructuur is aangepast. Alleen ledenadministrateurs en penningmeesters hebben volledig toegang tot de lidkaarten. Alleen een penningmeester heeft toegang tot financiële informatie. Niemand behalve deze twee rollen kunnen een export maken.
 • Binnen ledenadministratie persoonlijke gegevens, op verzoek van lid, ‘onzichtbaar’ maken voor andere leden die ledenlijst via website kunnen inzien (privacy).
 • We tonen alleen Naam, bondsnummer, geslacht, telefoonnummer en emailadres.
 • In het kader van privacy kunnen telefoonnummer en emailadres door een lid via de ClubApp of de verenigingswebstie “geheim” gemaakt worden. En uiteraard kan de ledenadministrateur dit ook namens een lid aangeven.
 • Als het adres van een lid wordt gewijzigd, wordt dit meteen zichtbaar in alle onderdelen binnen KNLTB.Club.
 • Het is mogelijk gemaakt om abonnementen collectief te verwijderen.
 • Er is een extra commentaarveld per lid toegevoegd. Deze wordt ook in de export weergegeven.
 • Het is mogelijk administratieve acties en nieuwe functionaliteiten uit te proberen in een beschermde testomgeving, zonder dat dit gevolgen heeft voor de productionele gegevens in KNLTB Club. Dat kan op aanvraag.
 • Het is mogelijk om groepsgewijs lidmaatschappen per een bepaalde datum te beëindigen.
 • In de export zijn nu ook de abonnementen opgenomen, met start en einddatum.
 • Je kunt negatieve filters toe te voegen. (Optie “Verberg” in filters).
 • Op het dashboard wordt nu aangegeven dat leden een nieuwe pasfoto hebben toegevoegd, zodat ze goed- of afgekeurd kunnen worden.
 • Bij invullen geboortejaar gaan we niet verder terug in de tijd dan 1900.

Facturering

In het eerste kwartaal hebben wij veel verenigingen persoonlijk begeleid bij het instellen van de wijze waarop men het factureren en betalen van contributie wilde uitvoeren. Dat proces en de bevindingen tijdens de uitvoering hebben, samen met de suggesties die via het virtueel panel zijn geopperd, geleid tot de volgende verbeteringen:

 • Je kan nu de openstaande posten exporteren naar een excel bestand . Dit kan middels de Excel-export “Alle facturen”.
 • Het direct kunnen zien wie er voor “incasso” heeft gekozen. Dit kan al gezien worden op het moment van betaalkeuze van het lid in de factuur.
 • Voor bijvoorbeeld de begroting kan men de totale contributiesom zichtbaar te maken, via de “Alle facturen” export.
 • Indien het nodig of gewenst mocht zijn, is het mogelijk om (handmatig) een factuur van € 0,- te versturen.
 • Voor controle is het mogelijk om een gefilterde lijst naar Excel te exporteren, waarin de abonnementen van leden weergegeven worden.
 • Gegevens die door leden bij het controleren van hun factuur zijn gewijzigd worden in KNLTB.Club zichtbaar gemaakt en worden na goedkeuring door de ledenadministrateur overgenomen in de ledenadministratie.

Beheer van diensten

De dienstenplanner wordt in 3 fasen doorontwikkeld tot de eindversie. Fase 1 bracht heel elementaire mogelijkheden om een dienstenrooster te maken en leden te laten inschrijven voor diensten. In de tweede fase is het (bonus) punten systeem toegevoegd en zijn de mogelijkheden verruimd om zelf rollen te beheren.

Daarnaast zijn de functies om herhalende diensten aan te maken vereenvoudigd en is er veel aandacht besteed aan de herinneringen en het kunnen rappelleren. De laatste fase wordt in het derde kwartaal opgepakt en gaat mogelijkheden om verschillende soorten roosters vooraf te definiëren en voor een bepaalde periode van toepassing te verklaren. Daarnaast wordt periodisering mogelijk gemaakt, zodat je al kunt werken aan de bouw van een rooster voor een eerstkomende periode en deze vervolgens ook specifiek open kunt zetten voor inschrijving.

Verbeteringen die nu zijn geïmplementeerd:

 • Er kan aan leden een label voor (bar)dienstvrijstelling worden toegevoegd, hierop wordt gefilterd in de rappelleerlijst.
 • Diensten: rappelleer-mailfunctie. Niet weergeven van actieve leden daarin, of leden die dispensatie hebben.
 • Zelf (dienst)rollen aanmaken en punten toekennen.
 • De tekst omtrent sleuteladres in de herinneringsmail is anders gesteld; nu is het “Sleuteladres naar:” in plaats van alleen “Sleuteladres”.
 • Diensten kunnen nu makkelijker herhaald gepland worden voor onbepaalde tijd.
 • Er is nu een overzicht beschikbaar in PDF voor gebruik in het clubhuis.
 • Hierdoor kun je de planning voor een bepaalde periode laten zien aan leden die geen toegang hebben tot de online planning.
 • Diensten kunnen via de clubwebsite (achter de inlog) ingepland worden. Met de release van ClubApp versie 1.6 eind mei 2018 zal men ook via de KNLTB ClubApp diensten in kunnen plannen.
 • Bij het plannen wordt nu niet meer teruggesprongen naar de huidige datum na het inplannen van een dienst, maar keert men terug naar de laatst gebruikte datum.
 • De export is aangepast. Naam, tussenvoegsel en achternaam zijn in aparte velden weergegeven. Rollen en punten worden nu ook weergegeven.
 • Je kan een minimum aantal punten opgeven dat door een lid behaald moet worden. Deze worden gebruikt bij het aangeven van een minimumaantal in de rappelleermail. In de rappelleerlijst kan je dynamisch opgeven op hoeveel behaalde punten je de leden in de lijst wilt selecteren.
 • In versie 1.6 (eind mei 2018) van de KNLTB ClubApp kan je jezelf voor bardiensten inplannen en worden jouw ingeplande diensten weergegeven in de agenda. Hier kun je (indien ingesteld) een notificatie/bericht van krijgen in de ClubApp.
 • Het is mogelijk om leden uit de planning van een dienst te halen zonder dat de hele dienst verdwijnt. Het verwijderen of aanpassen van een dienst zorgt voor een mailnotificatie aan het desbetreffende lid.
 • Als een bardienst “afgekocht” is, kan men dit aangeven bij een lid door middel van een betreffend label. Op dat label kan je filteren in de rappelleerlijst.
 • Je kunt bonuspunten toekennen aan een dienst.

Beheer afhangbord

 • Beheer aan de kiosk. Het blokkeren van banen door bevoegden (aan het afhangbord) wordt nu getest en gaat één dezer dagen live.
 • De beheerder kan instellen of men de eerste vrije baan toewijst aan de leden en/of een vrije baankeus toelaat.
 • Het is via de kioskinstellingen mogelijk geworden om banners van je club of clubsponsors op te voeren, welke in het startscherm getoond worden.

Afhangen

 • Beheer aan de kiosk voor bijvoorbeeld trainers, groundsmen of competitieleiders. Zij kunnen aan het afhangbord zelf voor de huidige dag baanblokkeringen toevoegen of verwijderen.
 • Je kunt nu via bulk toekennen van labels bepaalde instellingen (profielen) toekennen aan betreffende leden.
 • Toekennen van tijdelijke passen is eenvoudiger geworden.
 • De performance van het afhangbord zelf is verbeterd.
 • Het is nu in te stellen dat recente medespelers niet worden getoond als daar binnen een vereniging geen behoefte aan is.
 • Het is nu ook mogelijk om via een KNLTB.Club verenigingswebsite (achter de inlog) een baan te reserveren voor leden die geen smartphone of ClubApp tot hun beschikking hebben.

KNLTB ClubApp

 • In nieuwe ClubApp zoekfunctie geeft de ClubApp alleen nog actieve leden weer.
 • In de helpbestanden wordt aangegeven wat het ideale formaat is van afbeeldingen  bij nieuwsberichten (en ook die van de headerfoto’s).
 • De knop voor afhangen wordt minder prominent weergegeven op het scrollvenster van de App. Nu alleen nog maar in de onderste menubalk. We werken er aan deze knop in een volgende release (1.7) alleen nog maar te tonen als afhangen op afstand door een vereniging toegestaan is.
 • De KNLTB ClubApp is geschikt voor alle moderne telefoontypes die op Android of iOS werken. Dus ook voor de nieuwe iPhone X.
 • De afbeeldingen van sponsoren worden getoond en na selecteren wordt de onderliggende link geopend in de KNLTB ClubApp.
 • De bug met het niet kunnen selecteren van een agenda als men in iOS een gedeelde “familie-agenda” ingesteld had is opgelost.
 • Evenementen verdwijnen niet langer na/bij aanvang van het evenement. Deze verdwijnen voortaan nadat het evenement is afgelopen (eindtijd).
 • In de agenda wordt nu het hele jaar getoond.
 • Bij het opvoeren van een evenement worden de dubbelen bij de weergave voor titel-suggesties bij evenementen niet meer getoond.
 • Bardiensten komen met de eerstvolgende release (1.6) beschikbaar in de KNLTB ClubApp.
 • Banen die niet beschikbaar zijn worden bij het kiezen in de app niet (meer) weergegeven.
 • Er kunnen pushberichten worden meegegeven voor nieuwsberichten in de app.

Verenigingswebsite

 • Kunnen inloggen met bondsnummer en het clublidnummer.
 • Agenda-items (evenementen) op de website worden nu allemaal getoond.
 • Er is een gedeelte achter de inlog beschikbaar gekomen op de KNLTB.Club verenigingswebsite, waar een lid reserveringen kan doen, zijn bardienst kan inplannen, de ledenlijst inkijken, en zijn persoonlijke agenda kan raadplegen.
 • Nagenoeg alle (vaste) teksten op de vaste content van de website zouden naar eigen wens “vertaald” kunnen worden.
 • Bij pagina’s: aangeven welke pagina gepubliceerd zijn.
 • Bij uploads is een structuur beschikbaar met mappen die opengeklapt kunnen worden.
 • De competitiewidget werkt, maar de data uit komt vanuit KNLTB nog niet realtime binnen.
 • Stabiliteit leek in het begin niet goed. Dit kwam door de vele updates. Is inmiddels zoals het zou moeten zijn.
 • Er is een HTML-editor aan de paginaopmaak toegevoegd.
 • Op verzoek kan ook het beheer van CSS aangezet worden.
 • Verder zijn er heel veel lay-out technische en storende bugs verholpen.
 • Omwille van de beperkingen binnen de weergave van de ClubApp is er voor gekozen de Nieuwsitems zo eenvoudig mogelijk te laten maken in KNLTB.Club, vandaar dat er maar beperkte mogelijkheden zijn om hierin qua stijl dingen aan te passen.

Communicatie en nieuwsbrieven

 • Er is een mogelijkheid om een pushmelding mee te geven in een nieuwsbericht.
 • Je kunt een reply-to adres instellen waar de leden naartoe kunnen mailen als antwoord op de verstuurde bulk-mail uit KNLTB.club.
 • Kunnen instellen van afzender mailadres bij bulk emails verzonden vanuit KNLTB.CLUB.
 • Iedere export naar Mailchimp vanuit KNLTB.Club heeft een unieke naam (“datum-tijd-gebruiker”) voor de vindbaarheid in Mailchimp.

Beheer van KNLTB.Club

 • De rechtenstructuur is aangepast en omvat nu de op een vereniging in relatie tot KNLTB.Club veel voorkomende rollen, met ieder hun specifieke rechten.
 • Alleen ledenadministrateur en penningmeester hebben volledig toegang tot de lidkaarten.
 • Alleen een penningmeester heeft toegang tot financiën.
 • Alleen gebruikers in de rollen penningmeester en ledenadministrateur kunnen een export van de ledenlijst maken.
 • Er bestaat een “kijkfunctie”, die kan alleen NAW gegevens zien, geen financiële gegevens;
 • Er is voor leden een ledenlijst beschikbaar in de KNLTB ClubApp en de KNLTB.Club verenigingswebsite. Dit is alleen voor ingelogde gebruikers.
 • Het gebruik van de instelling “Bovenliggende rol” geeft een hiërarchie weer in de organisatieschema’s/organigram in de ClubApp en (straks) op de KNLTB.Club verenigingswebsite.